پنج فیلم برتر دیوید فینچر از نگاه زومجی

13,582
David Fincher را می توان استاد ساخت فیلم های جنایی و جذابی خواند که ذهن مخاطب را درگیر خود می کنند و زومجی در این آیتم ویدیویی پنج فیلم برتر این کارگردان را رده بندی کرده است.
pixel