استفاده دو موتور از انرِژی رایگان

2,310
من در مورد تولید انرژی رایگان با استفاده از دو موتور دی سی نمایش داده ام. قرقره با قطر بزرگ که در موتور 1 متصل است و یک موتور دیگر ، قرقره کوچک متصل است. ورودی به موتورهای دوار فعلی و ناگهان حذف می شود.

محمود و مطالب طنز

10 ماه پیش
خیلی با حال بود ای ول
pixel