ارتودنسی با براکت شفاف

25

براکت یا نگین شفاف ارتودنسی چیست؟ کاربرد براکت سرامیکی یا شفاف در ارتودنسی کدام است؟ براکت های سرامیکی چه مزایا یا معایبی در درمان ارتودنسی ثابت دارند؟ ارتودنسی ثابت با براکت شفاف بهتر است یا براکت فلزی؟