مستند انسان زمان ماشین -جنگ خلیج فارس و تانک آبرامز | دوبله فارسی

1,885
تاریخ: سال ۱۹۹۱. مأموریت: بیرون راندن ارتش و گارد زبده ریاست جمهوری "صدام حسین" از کویت. انسان: ژنرال ۴ ستاره، "نورمن شوارتزکف". ماشین انتخاب شده: تانک "آبرامز" "ام.۱ ای.۱"، یا به قول توپچی‌ها، شلیک کننده‌ی "توپ نقره‌ای". "صدام" پیش‌بینی می‌کند که این "مادر تمام جنگ‌ها" خواهد بود، اما "شوارتزکف" می‌داند که با استفاده از "ام.۱ ای.۱"، "مادر تمام تانک‌ها" می‌تواند گارد ریاست جمهوری را شکست دهد.
☆ روبیک | HD ☆ 9.9 هزار دنبال کننده
pixel