تاثیرات اعتیاد بر خانواده معتاد

898
خانواده یک فرد معتاد تاثیرات ویرانگر این بیماری را هر روزه در زندگی خود حس می کنند. اعضای خانواده فرد معتاد مجبورند تغییراتی را در زندگی خود ایجاد کنند تا بتوانند با این معضل و بیماری سازگار شوند. اکیدا به خانواده هایی که با معضل اعتیاد در ارتباطند توصیه میکنیم حتما با متخصص و روانشناس مشورت کنند و هرگز بدون اطلاع متخصصین عملی را در ارتباط با فرد معتاد انجام ندهند.
pixel