یک تصویر یک خدمت (قسمت سوم)

48
سال ۱۳۹۴ و آغاز یک مسیر نورانی کربلای معلی و پیوستن خادمین مترجم عرب زبان خوزستانی به جمع خادمین راهنمای زائر
pixel