الفبای استارتاپی

211

در سال های اخیر، کمتر استارت آپی بوده که از رشدی مانند آن چه شرکت الوپیک داشته، برخوردار باشد و تا این میزان توسعه پیدا کند؛ الوپیک اکنون نزدیک به 100هزار سفیر دارد و در مسیر رشد خود آماده اضافه کردن امکانات جدید به پلتفرم است. ما تصمیم داریم با در اختیار گذاشتن تجربیات مهدی نایبی، بنیانگذار و مدیر عامل و همچنین مهرشاد پزشک، هم بنیانگذار و مدیر فنی الوپیک، مسیر رسیدن از ایده تا اجرا را برای آیندگان اکوسیستم استارتاپی هموارتر کنیم. همراه شبکه های اجتماعی ما باشید .

الوپیک
الوپیک 31 دنبال کننده