رقص زیبای آذری در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران‌

703
۱۳ گروه از اقوام مختلف ایران در ایستگاه‌های پرتردد موسیقی اقوام و نواحی را از عید قربان تا غدیر اجرا می‌کنند.
pixel