آموزش اکسل-نمایش میله انحرافات در نمودار اس-s curve

2,194

مدرس و مشاور: علی رحمتی توکل 560 33 23 0912 سایت: www.alirahmatitavakol.ir سایت: www.rahtapm.com کانال تلگرام آموزش مدیریت پروژه و اکسل کاربردی: https://t.me/project_management_standards

علی
علی 53 دنبال کننده