Serial Setayesh - Season 3 - Part 1 | سریال ستایش - فصل 3 - قسمت 1

851
Serial Setayesh - Season 3 - Part 1 | سریال ستایش - فصل 3 - قسمت 1 ستايش دختر جوانی از يک خانواده مذهبی است که در گير و دار گريز برادرش محمد از خدمت و رفتن او از ايران دل در گرو طاهر فردوس هم خدمتی برادرش می بندد.با کشته شدن محمد هنگام فرار و زندانی شدن طاهر فردوس به عنوان شريک جرم، خانواده ها ب
❤Brooz❤Video❤ 8.6 هزار دنبال کننده
pixel