فیلم پروژه بهینه سازی پروتکل TCP با تغییر در ساختار آن در نرم افزار NS2

17

پروژه بهینه سازی پروتکل TCP با تغییر در ساختار آن در نرم افزار NS2 در لینک زیر: https://netsimulate.net/improving-tcp-protocol-by-changing-its-structure-in-ns2

دل - فصل 1 قسمت 5
%84
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 53 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 5
pixel