لطفا یه دو دقیقه وقت بزارید

128
همسفر باشیم
همسفر باشیم 20 دنبال‌ کننده

تو این دو دقیقه متوجه می شوید چرا جهان در حال نابودی هستش این مطلب هم در این رابطه تهیه شده است http://www.hamsafarbashim.com/Home/ShowBlog?id=1072