لطفا یه دو دقیقه وقت بزارید

162
تو این دو دقیقه متوجه می شوید چرا جهان در حال نابودی هستش این مطلب هم در این رابطه تهیه شده است http://www.hamsafarbashim.com/Home/ShowBlog?id=1072
طبیعت گردی 23 دنبال کننده
pixel