الگوری Repository و لایه Service در Asp.net core چیست؟

1,349

الگوی Repository چیست ؟ ---- دانلود آموزش طراحی سایت خبری مشابه 90tv.ir با Asp.net Core 2 در لینک روبرو ---- https://goo.gl/gs1HNc