ویدئو یادبود از مرحوم دکتر ربیع در مراسم نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

213
در مراسم نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی ایران که 26 آذر ماه توسط کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو برگزار شد از مرحوم دکتر علیرضا ربیع به عنوان یکی از فعالان تاثیرگذار حوزه یادگیری الکترونیکی کشور از ایشان تقدیر و ویدئو یادبودی منتشر شد.
pixel