بیماری ویروسی IPN در قزل آلا

289
تنها راه مقابله با IPN پیشگیری و خرید بچه ماهی سالم است. از این جهت توصیه میشود قبل از شروع بارگیری بچه ماهی، از سلامت آن اطمینان حاصل فرمایید. تنها راه اطمینان از سلامت ماهی آزمایش PCR است زیرا ممکن است ماهی بیمار باشد ولی در ظاهر هیچ علامت یا تلفاتی نشان ندهد و به دنبال استرس جابه جایی تلفات شروع شود. آزمایشگاه رویان پژوه با تجهیزات مدرن و نیروی کار متخصص آماده ارایه خدمات به عنوان سریعترین مرکز تشخیص بیماریهای ویروسی ماهیان سردابی می باشد. شماره تماس: 09130019019
pixel