ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

خوشامدگویی دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران

566
566 بازدید
اشتراک گذاری
خوشامدگویی محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران، در سی و هفتمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران با عنوان اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در عرصه عمل، سه شنبه 11 خرداد 1395، تهران، سالن همایش رازی
pixel