سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ 1392

13,338

قطعه‎ی برتر سال تقریبا مشخص است، اثری که یک سر و گردن بالاتر از دیگران ایستاده، نمی نویسیم و منتظر آرای شما می مانیم

pixel