مستند خانواده مقاومت

906

مستند” خانواده مقاومت “روایت زندگی سید ماجد از اهالی شهر بلد در عراق است که به همراه خانواده خود مشغول جهاد علیه دشمنان اسلام است.

بچه های قلم
بچه های قلم 1.6 هزار دنبال کننده