راهنمای شرکت در نخستین دوره مسابقه «فانوس»

38

نخستین دوره مسابقه ارائه های کوتاه ایده پردازی کشور با موضوع «شفافیت» و «مبارزه با فساد» با همکاری «انجمن علمی دانشجویان حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام» و اندیشکده «شفافیت برای ایران» در نیمه نخست اردیبهشت ماه 98 برگزار می گردد.