پیروزی در برابر سخت ترین تومور مغزی

61
این فیلم شامل راه های تشخیص ناگوار ترین تومور مغزی و نحوه غلبه بر آن می باشد. صحبت های بیمار کاملا واقعی و مستند است. راه های برقراری ارتباط با دکتر اربابی: شماره تماس: 61 11 635 0903 شماره مطب: 9283 8817 صفحه اینستاگرام:https://www.instagram.com/dr.farshid.arbabi/ وب سایت: https://farshidarbabi.com/
pixel