داغترین‌ها: #فاطمیه

4.معجزات علمی قرآن(زنبور عسل ماده)

170
بسم الله الرحمن الرحیم.معجزات علمی قرآن کریم (کتاب آسمانی خدا) که تاکنون علم بشر به فهم آن رسیده است.
pixel