ریاضی نهم ، فصل پنجم ، درس 3 : تجزیه عبارت های جبری (1 )

628

در این فیلم به تجزیه عبارت های جبری با روش فاکتورگیری ، به همراه مثال می پردازیم .در بخش های بعدی به روش های دیگر تجزیه خواهیم پرداخت . با شرکت در نظر سنجی در طول سال تحصیلی جهت رفع اشکال مستقیم با مدرس دوره با شماره 09903331455 در تماس باشید .

pixel