آسیب‌شناسی اجتماعی: جلسه یازدهم (نظام شبکه‌ای در شناخت مسائل اجتماعی)

238
در این جلسه که جلسه یازدهم از پانزده جلسه آموزشی درس «آسیب‌شناسی اجتماعی» است، نظام شبکه‌ای در شناخت مسائل اجتماعی با مباحثی همچون هدف مطالعه مسائل اجتماعی، انواع مطالعة مسائل اجتماعی و مدل شبکه‌ای و چندلایه مطالعه در این حوزه تدریس شده است. لطفاً نظرات و پرسش‌های خود را مطرح کرده و فیلم را برای دوستان‌تان ارسال کنید. pue.ir
pixel