کودکستان پژوهشی ( تفاوت آموزش حافظه محور و پژوهشی قسمت 4

52

کودکستان پژوهشی ( تفاوت آموزش حافظه محور و پژوهشی قسمت 4 ) تجربه ای از امید منوچهریان

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel