رونالدو پیغامی به علی دایی داد ...!!!

837
¤ رونالدو پیغامی به علی دایی داد در خصوص شکستن رکوردش
pixel