توضیحات اسماعیلی درباره پرونده مدیران یکی از خودروسازان

15

شبکه خبر- 22 مرداد 98- 13:00| اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده مدیران یکی از خودروسازان (بدون ذکر نام از سایپا) گفت: این پررونده با ۲۳ متهم که برخی از آنها در زمره مدیران سابق شرکت خودروساز هستند و برخی کسانی هستند که خودرو ها را به صورت سبدهای بزرگ دریافت می کردند و انحصار و رانت و التهاب دربازار ایجاد کرده بودند، کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی ارجاع شده است.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده