تور آموزشی ابزارنویسی تست نفوذ با پایتون - بخش اول

158

در این تور آموزشی ما به دانشجویان نحوه نوشتن ابزار bruteforce صفحه احراز هویت را آموزش خواهیم داد. هدف از این تور آموزش درک مفاهیم احراز هویت در صفحات لاگین و نکات ایمن سازی آن و هم نوشتن ابزاری برای تست نفوذ برای آن می باشد.

esecurity.ir
esecurity.ir 391 دنبال کننده