آشنایی با دوره آموزشی جدید مرور سیستماتیک و متاآنالیز؛ 13 تیر 98 (بخش سوم)

310

با مشاهده این مجموعه ویدیوی چهار قسمتی، ضمت آشنایی با محتوا و اهمیت دوره آموزشی طراحی، اجراء و نگارش مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز، که در 110 ساعت آموزش نظری و عملی، طراحی و تدوین گردیده، امکان ثبت نام و شرکت در این دوره آموزشی منحصر بفرد و کاربردی، برای شما علاقمندان به مطالعات پژوهشی فراهم گردیده و میتوانید به نویسندگان این دسته از مقالات، بپیوندید.

pixel