ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

نصب کاشی کف با همتراز و چسب کاشی پرسلان

2,382
نصب کاشی کف با همتراز و چسب کاشی کف پرسلان سایز سرامیک 60 در 60 پرسلان با ضخامت ده میلی متری می باشد که از ابزارهای ماله شانه ای راکتکت کاشیکاری همتراز و چسب کاشی استفاده ده هست . 09123091170
pixel