سیستم هماهنگ جهانی GHS

95
HSE Awards 226 دنبال‌ کننده
GHS دسته بندی های را برای خطرات مختلف مواد شیمیایی همراه با دستورالعمل هایی برای مشخص کردن این خطرات به کارمندان با برچسب های مناسب و اطلاعات ایمنی ایجاد کرده است.
HSE Awards 226 دنبال کننده
pixel