معرفی کتاب برگزیده فرهنگ قرآن

71

معرفی کتاب برگزیده فرهنگ قرآن به قلم آیت الله هاشمی رفسنجانی و جمعی از محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن