مجله فرهنگی و اجتماعی و سیاسی برپا - شماره دوم - 22 مهر

135

در این شماره چارچوب های اعتقادی و سیاسی و باورهای دینی خود را به صورت استدلالی در قالبی منطقی بیان کرده ام که در آن مسائل روز نیز بفور بیان شده است تا کابردی باشد. امیدوارم این دیدگاه ها بتواند اعتقاد و باوری بهتر را برای نسل جدید که آرمانهای انقلابی و عاشورایی باید داشته باشد و ایمانی محکم و اعتقادی استوار کمک کند. شماره قبل در سایت ا قرار دارد: hesaban.jimdo.com telegram: @barpa

آموزش ریاضی
آموزش ریاضی 1 هزار دنبال کننده