ویکی پدیا با مشارکت مخاطبان نوشته می نشود!!

182

اطلاعات مستند از دانش نامه به ظاهر آزاد در فضای وب که ادعای مشارکت مخاطبان در نشر محتوا را دارد اما با توجه به مدارکی که در این مستند آمده، خواهید دید که از ادعا تا واقعیت راه بسیار است... سواد رسانه داشته باشیم...

منِ مجازی
منِ مجازی 2 دنبال کننده