نصب و راه اندازی OpenSees

5,216
معرفی فایلهای مورد نیاز برای نصب و نحوه بکارگیری آنها تا اجرای اولین مدل در OpenSees، معرفی شیوه مرسوم و شیوه توصیه شده توسط دکتر جلالی
خانه OpenSees 18 دنبال کننده
pixel