کنایه رشیدپور به قطع کردن درختان توسط شهرداری

231

شبکه سه- 15 اسفند 97- 07:50| رضا رشیدپور با اشار ه روز درختکاری گفت: وقتی یک ارگان هایی خودشان درخت ها را درو می کنند و می گویند در حیاط پشتی جایش درخت کاشته ایم، از مردم چه انتظاری می توان داشت؟! کنایه رشیدپور به قطع درختان توسط شهرداری است.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده