کاورست یا ست کاوری چیست؟

2,508
کاورست: یعنی فقط ملحفه، در اصل به تعدادی پارچه که همان کاور نمامیده میشود میگویند. در روتختی کاوری یا همان کاورست، باید "لحاف سفید" را داخل کاور لحاف خریداری شده قرار دهید. در کاورست "لحاف سفید" وجود ندارد و باید جداگانه سفارش دهید. www.kiaset.com
هم گناه - فصل 2 قسمت 4
%96
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 59 دقیقه
هم گناه - فصل 2 قسمت 4
pixel