معادله درجه 2- تخته 2-دارا بودن 2 ریشه و - برای یک..

597
مهندس بابک سادات 639 دنبال‌ کننده
597 بازدید
اشتراک گذاری
معادله درجه 2- تخته 2-دارا بودن 2 ریشه + و - برای یک..
pixel