41 جسد از خرابی ناامنی ناشی از تصادف هوائی در روسیه

109

41 جسد از خرابی ناامنی ناشی از تصادف هوائی افلاطون به دست آمد. مسافران عجله كردند تا سوپرجت 100 را كه از سوی ناقص سوار شده بود، در حالی كه سرعت آن بالا می رفت، كاهش داد و بعضی از آنها گفتند كه پنجره های كابین ذوب می شوند. تایتانا کاساتکینا در مصاحبه ای با رسانه های محلی چند ساعت پس از آنکه از شرایط اضطراری جان سالم به در برد41 bodies recovered from wreckage of Aeroflot crash-landed. Passengers rushed to exit the ill-fated Superjet 100 while it was still speeding, and some reported that cabin windows were me

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده