افزایش تعرفه برق پرمصرف ها

74

شبکه خبر- 15 آذر 97- 13:00| پرمصرف ها تابستان آینده باید پول بیشتری بابت برق بدهند. این طرح در دولت در حال بررسی است و به گفته محمودرضا حقی فام سخنگوی شرکت توانیر در صورت تصویب از خرداد تا شهریور سال 98 اجرایی می شود.

پایشگری
پایشگری 950 دنبال کننده