تشخیص سرطان از طریق تنفس

330
پژوهشگران انگلیسی دستگاهی ابداع کرده اند که با بررسی تنفس بیمار، وجود سرطان را در بدن آنها تشخیص می دهد. قرار است این دستگاه طی دو سال آینده آزمایش شود.
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel