دومين نشست تخصصي آنلاين «دورکاري در نظام اداري، الزامات و چالش ها»

86
دومین نشست دورکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی
pixel