کشف شهاب سنگ یا سنگ آذرین

10,228
توضیحات پیرامون سنگ آذرین و شهاب سنگ و خواص آنها @ganjgram

God of Game

1 سال پیش
معلومه كه نيست تنها يك سنك اتشفشانيه كه از سرد شدن ماكما مذاب ب اين صورت در اومده

مسعود ولیان

1 سال پیش
شهاب سنگ نمیخوره باشه
pixel