آموزش ثبت نام در سامانه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی - دکتر نکست

938
آموزش گام به گام روش ثبت نام پزشک در سامانه نسخه الکترونیک تامین اجتماعی جهت امکان تجویز نسخه الکترونیک برای بیماران در پی حذف دفترچه های درمانی و همچنین تجویز نسخه الکترونیک از طریق پلتفرم هوشمند و یکپارچه پرونده الکترونیک پزشکی دکتر نکست
drnext 3 دنبال کننده
pixel