کیوسک های تعاملی نیکوکیوسک

48

نیکو کیوسک محصولی پر کاربرد از شرکت های دانش بنیان ایرانی که به دلیل سادگی کار با آن برای نصب در محیط های عمومی بسیار مناسب است . این محصول هم نقش یک راهنمای با حوصله را ایفا می کند و هم مثل یک متصدی فروش ، بدون خطا کار می کند . همه چیز با نگاه و جذب مشتری شروع می شود . اطلاعات بیشتر در سایت : www.iran-retail.com