درس خارج فقه - مبحث حج - بخش طواف - جلسه دهم

4
درس خارج فقه مرجع عالیقدر شیعه آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی موضوع مبحث حج - بخش طواف - جلسه دهم 11 صفر 1442
pixel