چرا باید هفته دفاع مقدس داشته باشیم؟

809

این سخنرانی در مراسم صبحگاه روز اول مهر دانش آموزان دوره اول دبیرستان صلحا در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ ایراد شد.

آذریان

آذریان

2 هفته پیش
احسنت به شما استاد گرانقدر