پروژه اجرا شده توسط خانه هوشمند هایکا

55

پروژه ی روشنایی، سرمایش گرمایش و پرده برقی به طول 7.5 متر توسط خانه هوشمند هایکا به ما سر بزن: http://www.hyka.ir

pixel