کنترل و تشخیص خانگی سرطان سینه

521
بهترین روش تشخیص غیرتهاجمی سرطان سینه استفاده استفاده از آزمون ماموگرافی است این آزمایش قابلیت تشخیص زودهنگام سرطان سینه را حتی 10 ماه زودتر دارد مراکز زنجیره ای تصویربرداری سهند دارای دستگاه فوق پیشرفته ماموگرافی فول دیجیتال در بیمارستان گاندی تهران و بیمارستان دهخدای قزوین است و تمامی خدمات مرتبط با ماموگرافی را با بهترین کیفیت در کمترین زمان ممکنه انجام میدهد
pixel