کلینیک تخصصی کاشت موی ایران-دکتر مسعودی

178
كاشت موی سر،ابرو،ریش (حتی نواحی سوختگی) سلامتی موها یک مسئله مهم از لحاظ زیبایی و شخصیت شناسی افراد به شمار می رود. صرف نظر از این که موی انسان کوتاه، بلند، صاف یا مجعد باشد،...
pixel