اهانت محمدعلی طاهری به حضرت سلیمان (ع)

10,289

محمد علی طاهری در پیش از محکومیت در جلسه ای به تفسیر آیات قرآن مبادرت ورزیده و با برداشت های نادرست مقام شامخ معنوی حضرت سلیمان نبی را زیر سوال برده است. به علت شبهاتی که این سخنان به دنبال داشته و سوالاتی که مردم در این باره مطرح کرده اند. مستند کوتاهی در نقد آن گفته ها و بررسی آیات مرتبط با حضرت سلیمان از سوی مرکز اطلاع رسانی و پاسخ گویی موسسه بهداشت معنوی تولید شده است.

mehrdad2001

mehrdad2001

3 سال پیش
پناه بر خدا